Списък на тестовете
0 / 50
Име на теста: Инсталиране и настройка

Теста е предназначен за проверка на знанията по курса «Инсталиране и настройка».

Теста включва в себе си 54 въпроса. За успешното преминаване на теста е необходимо да се отговори на 90% от въпросите.


Брой опити: неограничен брой
Ограничаване на времето: биз ограничаване
Тип на преминаването на теста: забранено е преминаването към следващият въпрос, без отговор на предишният, не може да променяте своите отговори. 500 - Internal Server Error | Описание на курса