Шеста стъпка
19 / 50

Шеста стъпка на инсталация (инсталиране на продукта)

Автоматична стъпка, когато се изпълнява създаването на таблици в базата данни и инсталирането на файловете на системата. Проследяването на процеса може да се наблюдава чрез графическия индикатор. След приключване на процеса на създаване на базата данни системата автоматично преминава към следващата стъпка.

0


 Пета стъпка | Описание на курса | Седма стъпка