Четвърта стъпка
17 / 50

Четвърта стъпка на инсталация (предварителна проверка)

Извършва се проверка на системата за съответствие на минималните технически изисквания на продукта, права за достъп до диска, а също така се дават препоръки за настройка на системата за оптимална работа на сайта.

Ако вашата система не съответства на минималните технически изисквания, то в горната част на екрана ще се появи червен надпис, описващ несъответствието. По-подробно описание на несъответствието се намира в тялото на страницата. Вие няма да можете да продължите инсталирането на продукта до отстраняване на несъвместимостите.

Внимание! При инсталиране на продукта в кодировка UTF-8 значението на параметъра mbstring.func_overload трябва да е равно на 2. Други значения за тази кодировка са неприемливи.

Ако вашата система не съответства на препоръчаните настройки на системата, то бъдеща инсталация е възможна. Списъка на тези несъответствия се показва в тялото на страницата. Но след инсталацията се препоръчва да се приведе системата в съответствие с препоръчаните настройки (в бъдеще, маже да проверите настройките на системата във формата Проверка на сайта в административния раздел).

  • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.
0


 Трета стъпка | Описание на курса | Пета стъпка