Трета стъпка
16 / 50

Трета стъпка на инсталация (въвеждане на лицензионния ключ)

На тази стъпка се въвежда лицензионния ключ, а също така се избира база данни, чиято поддръжка ще се осъществява в системата.

 • В полето Лицензионен ключ въведете получения при покупката лицензионен ключ на продукта. Ако инсталирате продукта за запознаване, то оставете значението на полето DEMO.
 • В полето База данни изберете база данни, чиято поддръжка ще бъде осъществявана в системата.

  Важно! При инсталиране на продукта обърнете внимание на това, че база данни MSSQL ще е достъпна за избор в случай, че в системата е настроена поддръжка на ODBC. За избор на база данни Oracle е необходимо наличие на библиотеки OCI8 (а по-точно файла php_oci8.dll). Ако системата не съответства на указаните изисквания, то базите данни MSSQL и Oracle ще са недостъпни.

  Важно! Преди инсталиране на продукта за база данни MSSQL трябва да се убедите в наличието на инсталиран софтуер Microsoft SQL Server Native Client.

За бази данни Oracle и MySQL е достъпна кодировка UTF-8. За да я включите, включете флага в полето Включи в кодировка UTF-8. За коректна поддръжка на кодировка UTF е необходимо да се провери, включен ли е в PHP модула mbstring. За целта в настройките на PHP трябва да бъде или:

 • във файл php.ini:
   mbstring.func_overload=2
   mbstring.internal_encoding=UTF-8
либо
 • във файл .htaccess:
   php_value mbstring.func_overload 2
   php_value mbstring.internal_encoding UTF-8

За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

0


 Втора стъпка | Описание на курса | Четвърта стъпка