Първа стъпка
14 / 50

Първа стъпка на инсталация (начало на инсталиране)

Първия прозорец на Помощника за инсталация информира за началото на процеса на инсталация и показва основна информация за продукта.

  • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.
0


 Помощник за инсталиране | Описание на курса | Втора стъпка