Предварителни операции
9 / 50

За да инсталирате пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение», извършете следните предварителни действия:

  • Натиснете линка http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php#tab-env-link.
  • Натиснете линка Изтегли.

  • В отворилия се диалогов прозорец изберете вариант Запиши.
  • Съхранете изтегления файл с име bitrix_env.exe.
  • Стартирайте приложението. Ще се отвори прозорец на Помощника за инсталиране на уеб-обкръжението.
0


 Инсталиране на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение" | Описание на курса | Помощник за инсталиране на уеб-обкръжение