Стартиране на приложението
7 / 50

Първо стартиране

При първото стартиране на приложението се отваря браузера, в който ще продължи инсталацията на «Bitrix Site Manager».

Ако сте инсталирали продукта на наличното ви уеб-обкръжение, то ще бъде пусната първата стъпка на Помощника за инсталиране на продукта (вж. глава Инсталация на продукта «Bitrix Site Manager»). След приключване на работата на този Помощник ще бъде пуснат Помощника за създаване на сайта.

Ако продукта е бил инсталиран заедно с пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение», то количеството стъпки на допълнителната инсталация зависи от избрания инсталатор:

  • при използване на инсталатора за демо версия (***_encode_php5.exe) инсталацията ще се състои от две стъпки. Първата стъпка е еквивалентна на шестата стъпка на Помощника за инсталиране на продукта, а втората стъпка – съответно на седмата стъпка от Помощника за инсталиране на продукта. След тези две стъпки ще бъде пуснат Помощника за създаване на сайта.
  • при използване на инсталатора на лицензирана версия (***_source.exe) инсталацията ще съдържа три стъпки. Първата стъпка е въвеждане на лицензионния ключ, а всички останали стъпки са аналогични на стъпките на инсталиране при използване на инсталатора на демо версията.

Последващи стартирания

Последващото стартиране на приложението става:

  • С помощта на иконката на десктопа, ако е била създадена в процеса на инсталация на приложението;
  • Чрез меню Старт (например, Старт > Програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Битрикс Уеб-обкръжение);
  • Посредством стартиране на файла BitrixEnv.exe, разположен в каталога на инсталация на приложението (Например: C:Program FilesBitrix Environment).

Начало на работа

После стартиране на приложението долу на екрана на панела с инструменти ще се покаже иконка «Битрикс Уеб-обкръжение»:

Тази иконка на панела с инструменти оповестява за стартирането на всички процеси, необходими за работа на приложението. Вече може да се пристъпи към работа.

Натиснете с десен бутон на мишката върху иконката за да извикате контекстното меню.

Менюто включва следните позиции:

  • Отвори: позволява стартиране на публичния (достъпния за посетители) раздел на сайта;
  • За продукта: осъществява преход съм сайта на компания «Bitrix» за получаване на допълнителна информация за продукта;
  • Изход: завършване на работа на приложение «Битрикс Уеб-обкръжение».
0


 Помощник за инсталиране | Описание на курса | Инсталиране на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение"