Предварителни операции
5 / 50

За да направите инсталиране на продукта «Bitrix Site Manager», предварително извършете следните действия:

  • Изтеглете нужната ви версия на инсталатора.

    Пробните версии на продукта са достъпни на адрес http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php, а лицензираните – на адреса http://www.1c-bitrix.ru/support/customers/sources.php.
  • Стартирайте изтегления файл. Ще се отвори стартовия прозорец на Помощника за инсталиране.

Помощника за инсталиране осигурява стъпкова инсталация на софтуера, което прави този процес понятен и не изискващ големи разходи на време. В хода на този процес се извършват:

  • при необходимост качване от сайта на компания «Bitrix» и инсталация на пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение».
  • инсталация на продукта «Bitrix Site Manager».

За навигацията по стъпки в Помощника за инсталиране се ползват бутони Напред и Назад. Бутон Напред позволява да се премине към следващата стъпка. Бутон Назад позволява да се върнете към предишната стъпка за промяна на настройките и въведените данни. Бутон Отмени прекъсва процеса на инсталиране.

0


 Инсталиране на продукта с помощта на Windows-инсталатора | Описание на курса | Помощник за инсталиране