Деинсталиране на приложението
39 / 50

Деинсталиране на приложението на локалния компютър става по следния начин:

  • Меню Старт > Контролен панел > Инсталиране и премахване на програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Деинсталирай
или
  • Меню Старт > Програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Uninstall

Деинсталирането а приложението на отдалечен компютър се състои в премахване на базата данни и всички файлове и папки от корневата папка на вашия уеб-сървър.

0


 Пренос на сайта от локалния компютър на отдалечения сървър | Описание на курса | Работа с Zend Optimizer