Пренос на сайта от локалния компютър на отдалечения сървър
38 / 50

За пренос на сайта на отдалечен хостинг (както и от отдалечен хостинг на локална машина) може да се използва специалния механизъм за резервно копиране, който предоставя следните възможности:

 • създаване на архивна версия на файловете на сайта (формат .tar.gz);
 • включване или изключване от архива на папките, съдържащи ядрото на продукта;
 • включване или изключване от архива на публичната част;
 • изключване от архива на файлове, чиито размер превишава някакво определено значение;
 • създаване на дъмп на базата данни (формат .tar.gz);
 • изключване от дъмпа на таблици за статистика и индекс на търсене.
Обърнете внимание! Механизма за резервно копиране може да бъде използван само за бази данни MySQL.

Можете да извършите изброените действия на страница Резервно копиране (Настройки > Инструменти > Резервно копиране).

Препоръчва се да използвате Архивиране на стъпки със предварително въведена величина на стъпката. На много хостинги е предвидено ограничение на времето за изпълнение на скрипта. Ако времето на създаване на архива превиши времето, допуснато от хостинга, то сървър просто ще прекъсне изпълняването на тази операция. Величината на достъпното време на работа на скрипта трябва да се уточни в службата за поддръжка на вашия хостинг провайдер. Ако то не е известно, то не препоръчваме да превишавате този параметър над включеното по подразбиране. За архивиране на локална версия това поле може да се пренебрегне.

В групата полета Файлове може да се изберат обекти за архивиране. Отказа от архивиране на ядрото е оправдан само в случай на идентичност на версията на ядрото на системата на локалния компютър и на отдалечения сървър.

Полето Изключи от архива файлове с размер над ограничава размера на файловете, достъпни за архивиране. Тази функция позволява да се ограничи обема на получения архив за сметка на изключването на големи файлове. Освен това, може да се изключат някои файлове и раздели от архива с помощта на полето Изключи от архива файлове и директории по маска.

Обема на архива на базата данни може да се намали за сметка на отказване от включване в архива на статистиката и индекса за търсене. Обема на тези части е показан в скобите редом с полето.

 • След определяне на параметрите на архивиране натиснете Архивирай. Започва процеса на създаване на архива.

След приключване на операцията файла на архива ще се покаже в таблицата под формата и ще стане достъпен за изтегляне.

 • За да изтеглите извикайте контекстното меню и изберете в него Изтегли. Ще стане изтегляне на файла със средствата на браузера.

 • По нататък изтеглете файла с архива в корневата директория на web-сървъра на отдалечения хостинг или на локалната машина в зависимости от това, откъде и къде ще пренасяте сайта.

  Важно! Ако файла на архива съдържа в себе се пълното копие на сайта (и ядрото, и публичната част), то на хостинга система «Bitrix Site Manager» не трябва да се инсталира.
 • Изтеглете скрипта restore.php, който е достъпен чрез линка в горната страница за резервно копиране. Качете скрипта на сървъра в корена на сайта.
 • В адресния ред на браузера наберете http://<вашия_сайт>/restore.php
 • В отворения диалогов прозорец наберете файла на по-рано копирания архив, езика на интерфейса и задайте време за разопаковане (определя се в съответствие с PHP настройките на хостинга – по подразбиране 30 сек.). Натиснете бутон Разопаковай.

 • След приключване на разопаковането на файловете ще бъде предложено да се укажат настройки на свързването с базата данни, ако при създаване на резервното копие е бил създаден дъмп на базата данни.  Въведете необходимите параметри, натиснете бутон Възстанови и изчакайте завършването на работата на сценария.
 • След успешното разопаковане, с цел избягване на повреди на вашия сайт или изтичане на информация, задължително изтрийте следните файлове:
  • /restore.php
  • /файла на резервното копие (файл с разширение .tar.gz)
  • /bitrix/backup/дъмпа на базата (файл с разширение .sql)
0


 Инсталиране на модула FastCGI | Описание на курса | Деинсталиране на приложението