Грешки при свързване към БД
47 / 50

При възникване на грешки при свързване към базата данни на екран се показва съобщение от вида:

Външния вид на съобщението за грешка се определя във файла /bitrix/php_interface/dbconn_error.php:

<br>
<table cellpadding="1" cellspacing="0" width="35%" bgcolor="#9C9A9C">
	<tr>
		<td><table cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
			<tr>
				<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">
				<font color="#FF0000"><b><?echo "Error connecting to database."?></b></font><br>Please try again.</font></td>
			</tr>
		</table></td>
	</tr>
</table>	
<br><br><br>

За решаване на проблема трябва да се:

  • проверят параметрите на свързване към базата данни (файл /bitrix/php_interface/dbconn.php);
  • провери достъпността на базата данни.
0


 Грешки, възникващи при работа с базата данни | Описание на курса | Грешки в заявките към БД