Проверка на инсталацията
41 / 50
Важно! За инсталиране и работа на пробна версия на продукта е необходима инсталация на сървъра Zend Optimizer.

Кода на програмното ядро на продукта е затворен за преглед и модификация с използване на Zend Encoder.

Забележка: Препоръчва се инсталиране и използване на Zend Optimizer версия 3.3.0 и повече.

За да проверите инсталирания на сървъра Zend Optimizer, а също и за получаване на допълнителна информация за неговата конфигурация, трябва ад направите следното:

  1. Създайте файл с име test.php. Поставете в създадения файл ред

    <? phpinfo(); ?>

  2. Поставете файла в корневия каталог на вашия сайт.
  3. Отворете в браузера страница http://localhost/test.php (за отдалечен сървър http://<вашия_сайт>/test.php)
  4. След изпълняване на командата в браузера ще се покаже таблица:

    За наличие на инсталиран Zend Optimizer на сървъра свидетелства надписа, отбелязан с червен цвят.

Обърнете внимание! Инсталацията на Zend Optimizer е необходима само за работа с пробната версия на продукта. Закупената лицензирана версия се доставя с открит изходен код и инсталация на Zend Optimizer не е нужна.
0


 Работа с Zend Optimizer | Описание на курса | Грешки, свързани с Zend Optimizer