Инсталиране на модула FastCGI
37 / 50

За увеличаване на производителността е необходимо, php-файловете да се обработват от модула FastCGI. За целта направете следното:

  • Изтеглете Administration Pack for IIS 7.0 за нужния тип сървър (http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1683&g=6).
  • Инсталирайте го, следвайки указанията на Помощника.
  • Рестартирайте уеб-сървъра и рестартирайте IIS Manager. След това ще стане достъпна иконка FastCGI Settings:

Забележка: ако във файла php.ini в параметъра fastcgi.logging се постави значение равно на 1, то показването на грешки ще става в лог, а не на екран. Това повишава безопасността на PHP.

Проверка на PHP

Можете да проверите коректността на параметрите на PHP по следния начин:

  • В папка C:Inetpubwwwroot създайте файл test.php, съдържащ ред:

    <? phpinfo(); ?>
  • Въведете в адресния ред на браузера http://вашия_сайт/test.php.
  • Ако всичко е настроено правилно, то ще се отвори стандартна страница, съдържаща информация за PHP:

0


 Инсталиране и настройка на PHP | Описание на курса | Пренос на сайта от локалния компютър на отдалечения сървър