Активация на купона
34 / 50

Система «Bitrix Site Manager» позволява да се създават няколко сайта с прилагане на едно копие (лиценз) на продукта, като ядрото и базата данни на системата са в единствен екземпляр на сървъра. Максималното количество сайтове на едно копие на продукта е ограничено от самия лиценз. Ако е необходимо да се създават допълнителни сайтове над текущото максимално количество, то трябва да се закупи лиценз за допълнителни сайтове.

При закупуване на лицензии за допълнителни сайтове ви се дават купони за допълнителни сайтове (един купон - един допълнителен лиценз). Допълнителния лиценз (и купона съответно) зависят от редакциите на продукта. Например, за създаване на допълнителен сайт в продукт от редакция Експерт MySQL е необходимо да се закупи лиценз (купон) за допълнителен сайт за редакция Експерт MySQL.

За да имате винаги достъп до последните актуализации на продукта и техническата поддръжка, трябва към края на периода на активност на актуализацията да се закупи купон за продължаване на техническата поддръжка и получаване на обновявания.

Ако вече ползвате «Старт», «Стандарт» или друга редакция на продукта, то вие можете да разширите възможностите на вашия сайт, извършвайки преход към по-горна редакция на продукта. За целта ви е необходимо да закупите купон за преход към нужната ви редакция.

След получаване на купона е необходимо да го активирате, за целта:

  • Отворете страница Актуализации (Настройки > Обновявания).
  • Преминете на вложка Допълнително.

  • Въведете купона в съответното поле и натиснете бутона Активирай купон.
0

 Премини тест за самопроверка


 Качване на сорс кодовете | Описание на курса | Особености на инсталирането на продукта за IIS