Качване на сорс кодовете
33 / 50

След регистрация на демо-версия с лицензионен ключ и пълното обновяване на системата до последната версия ще стане достъпна функцията за изтегляне на сорс кодовете.

  • Натиснете бутон Изтегли изходните кодове, разположен на страница Система за актуализации (Настройки > Актуализации). Системата ще направи изтегляне на текстовете от сайта на компания «Битрикс».

След като изтеглите изходните кодове, вие ще получите пълнофункционално копие на продукта с отворен код.

Внимание! При инсталиране на некодираната версия на продукта и използвате закупения ключ, позицията изтегляне на изходните текстове ще липсва, тъй като лицензираната версия на продукта се доставя направо в изходни кодове.
0


 Преглед и изтегляне на езиковите файлове | Описание на курса | Активация на купона