Преглед и изтегляне на езиковите файлове
32 / 50

С помощта на системата за актуализации вие можете да инсталирате допълнителни езикови файлове за интерфейса. За целта направете следното:

  • Преминете на вложка Списък на актуализации.
  • В секцията за опционални актуализации отбележете необходимите езикови файлове.
  • Натиснете бутон Инсталирайте актуализациите.

Можете да следите процеса на инсталиране чрез лентата на прогреса. В резултат на това ще бъде показано съобщение съобщение за успешна инсталация или за възникнали грешки.

0


 Обновяване на ядрото на продукта | Описание на курса | Качване на сорс кодовете