Обновяване на ядрото на продукта
31 / 50

Системата за актуализации извършва технически сложна сериозна модификация на ядрото на продукта. Ако тази модификация бъде направена с грешки, то сайтовете, работещи на това ядро, могат да се окажат неработоспособни. Преди инсталиране на обновяване се препоръчва да се убедите в наличие на резервно копие както на базата данни, така и на скриптовете на ядрото на продукта и служебната област. Препоръчва се за извършване на процедурата по обновяване да се избира време, когато натоварването на сървъра е минимално. При възникване на проблем с инсталацията на актуализацията трябва веднага да се обърнете към службата техническа поддръжка на компания «Битрикс».

За изтегляне на актуализации на модулите на системата направете следното:

  • С помощта на бутона , разположен на административния панел, преминете към страница Актуализации.

  • За инсталиране на всички обновявания на модулите на системата натиснете бутона Инсталирайте препоръчаните актуализации.

Ако не желаете да инсталирате всички актуализации веднага, то на вложка Списък актуализации отбележете само необходимите за инсталиране обновявания и натиснете бутона Актуализирай обновяванията.

Важно! В случай на наличие на свързани обновявания, трябва или да бъдат включени всички свързани актуализации, или да не е избрана нито една от тях.

Внимание! Внимателно прочетете описанията на актуализациите на модулите. Те съдържат важна информация за инсталиране на обновяването, освен това могат да съдържат предупреждения за възможни проблеми в работата.
0


 Настройка на системата за актуализации | Описание на курса | Преглед и изтегляне на езиковите файлове