Регистрация на демо-версия с купен лицензионен ключ
27 / 50

След запознаване с продукта на демо-версия вие можете да я лицензирате и да я промените в лицензиран вид. За целта е необходимо да се закупи лиценз и да се въведе лицензионен ключ или на страница Актуализации (Настройки > Актуализации), или на вложка Актуализации на страницата за настройки на Главния модул (Настройки > Настройки на продукта > Настройки на модули > Главен модул).

След това е необходимо направи активация на ключа, както бе описано в урок Регистрация на платен лицензиран продукт. След комерсиалната регистрация ще бъде възможно изтегляне на сорс кодовете, по този начин вие ще получите пълнофункционален продукт.

0

 Премини тест за самопроверка


 Регистрация на пробна (DEMO) версия на продукта | Описание на курса | Система за актуализации