Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка
0 / 50

При инсталиране и настройка на продукта на хостинга, а също така при обновяване на софтуерния продукт за ползващите възникват ред въпроси.

Курса дава общи пояснения по процедурата на инсталиране на продукта на сървъра. Отделно са разгледани въпроси по работата със системата за обновяване, създаване и пренос на резервни копия на продукта.

За специалистите, извършващи настройка на сървъра самостоятелно, се препоръчва допълнително да изучат документацията по настройка на съответното програмно осигуряване.

Така също, след приключване на този курс се препоръчва на техническите специалисти допълнително да изучат курса «Конфигуриране на уеб-системи за оптимална работа», автор Сергей Рижиков.


 Начало на курса за обучение