Система за актуализации
28 / 50

Системата за актуализации, както и техническата поддръжка, действа в течение на година след регистрацията на закупения лиценз. За да получите и в бъдеще права за обновяване трябва да оформите продължаване на техническата поддръжка и обновяването.

Забележка: за получаване на обновяване на локална демо-версии на продукта компютъра трябва да има достъп до Интернет.


0


 Регистрация на демо-версия с купен лицензионен ключ | Описание на курса | Общи сведения