Регистрация на продукта
24 / 50

Преди да започнете да използвате лицензираната версия на системата е необходимо да се направи активация на лицензионния ключ. За демо-версията тази стъпка не е задължителна, но се препоръчва.0


 Инсталиране на няколко продукта | Описание на курса | Регистрация на лицензиран продукт