Инсталиране на продукта с помощта на Windows-инсталатора
4 / 50

Използвайки Windows-инсталатора на продукта, вие можете да инсталирате както демо (кодираната – ***_encode_php5.exe), така и лицензираната версия с отворен код (***_source.exe), където *** е название на редакцията на продукта. Демо версията на продукта е достъпна безплатно и може да бъде използвана в течение на 30 дена.

За успешно инсталиране и функциониране на продукта системата трябва да удовлетворява следните минимални изисквания:

  • Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Server 2003/2008;
  • В зависимост от редакцията на продукта е необходимо 80-140 Mb свободно място на диска.
  • Компютъра трябва да е свързан към Интернету.


0


 Поддръжка на стандарти и технологии. Изисквания към клиентския софтуер | Описание на курса | Предварителни операции